A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Interjúk

Az új Ptk. biztosítási szerződésekről szóló részéről – interjú Takáts Péter biztosítási szakemberrel

Dr. Takáts Pétert, az új Ptk. biztosítási szerződési szabályainak kidolgozóját, egyben a HVG-ORAC Kiadó polgári jogi kommentárja egyik szerzőjét kérdezzük az új Ptk. Hatodik Könyvének XXII. címéről, azaz a biztosítási szerződésekről és magáról a kommentárról.

Az új Polgári Törvénykönyv jegyzőket érintő újdonságai (JK, 2013/2., 5-7. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Jegyző és Közigazgatás interjúja Sáriné dr. Simkó Ágnessel, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docensével. 2013. február 11-én az Országgyűlés elfogadta a jövő év március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyvet. A jegyzők napi munkáját meghatározó számos egyéb jogszabály mellett elengedhetetlen a kódexben megjelenő rendelkezések áttekintése, megismerése is. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani az új Ptk. korábbi előkészítő csapatának tagjával készített interjúnkkal.     Ön több mint egy évtizedig az igazságügyi tárca főosztályvezetőjeként és miniszteri biztosként az új Ptk. előkészítésén dolgozott. A korábbi és az új Polgári Törvénykönyvet összehasonlító...

Az új Ptk. és a régi Ptk. „Fordítókulcsa” – interjú Sáriné Simkó Ágnessel, a kiadvány egyik szerkesztőjével

„Most egy több évtized magánjogát meghatározó, közel 700 paragrafusból álló kódex helyébe lép egy tartalmában is, szerkezetében is megújult 1600 paragrafusos törvénykönyv. Az új Ptk.-ba bekerült a családjog és a társasági jog eddig külön törvényben szereplő szabályozása, valamint számos olyan jogintézmény, amelyek eddig szabályozatlanok voltak. Nem könnyű áttekinteni, megtalálni az azonosságokat és az eltéréseket, az utóbbi körben kiválogatni az érdemi és a stiláris változásokat. Ebben segít a Fordítókulcs.” (Sáriné Simkó Ágnes)   Névjegy Rövid ideig a Pénzügyminisztériumban, majd évtizedekig az Igazságügyi Minisztériumban tevékenykedett, ahol kodifikátorként a polgári jogot, illetve a gazdaságot szabályozó jogszabályok előkészítésében vett...

Az új Ptk. kötelmi különös része – interjú Gárdos Péter ügyvéddel

Az Országgyűlés a 2013. február 11-i ülésnapján fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot. Az új Ptk. Egyes szerződések címet viselő részéről beszélgettünk Gárdos Péter ügyvéddel, aki a kódex előkészítésében is részt vett.

Az új Ptk. Családjogi Könyve – interjú Kőrös Andrással, a Kúria családjogi tanácsának elnökével

„Ma is helytállónak tartom a 2002-ben elfogadott Koncepció azon elképzelését, amely a de facto élettársi viszonyt – a felek szándékának megfelelően – családjogi kapcsolatnak tekinti, de nem emeli azt a házasság „szintjére”, a tartós együttéléshez pedig többletjogokat, így tartást, lakáshasználatot,  illetve a használati jog öröklését fűzi.” (Kőrös András) Az Országgyűlés ezekben a hetekben tárgyalja a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, amelynek elfogadása 2013 februárjában várható. Az új Ptk. Családjog címet viselő Negyedik Könyvéről beszélgettünk Kőrös Andrással. Névjegy Dr. Kőrös András 1975-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1977-től bíró Budapesten, 1988-tól a Legfelsőbb Bíróság (Kúria)...

Az új Ptk. öröklési jogi rendelkezései – interjú Orosz Árpád kúriai bíróval

„…az új Ptk. Öröklési jogi könyvében alapvető koncepcióváltás történt.” (Orosz Árpád) Az Országgyűlés ezekben a hetekben tárgyalja a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, amelynek elfogadása még idén, hatálybalépése pedig 2014. január 1-jén várható. Az új Ptk. öröklési jogi rendelkezéseiről (Hetedik Könyv) beszélgettünk Orosz Árpáddal. Névjegy Dr. Orosz Árpád a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1983-ban szerezte jogi diplomáját. 2000-ben európajogi szakjogász másoddiplomát szerzett az ELTE posztgraduális képzésén. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság területén 1985-től 1990-ig városi bírósági bíró, 1990-től 1995-ig megyei bírósági bíró, 1995-től 2002-ig megyei bírósági tanácselnök, 2002-től 2006-ig a Polgári – Gazdasági –...

Az új Ptk. bevezető rendelkezései – interjú Kecskés László professzorral

„…az eddig a kármegelőzés elve tükröződésének tekintett utaló magatartás (biztatási kár) tényállása – mint különös kötelemfakasztó tény – végre megfelelő rendszertani helyére, a kötelmi jogba kerülhet.” (Kecskés László) Az Országgyűlés ezekben a hetekben tárgyalja a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, amelynek elfogadása még idén, hatálybalépése pedig 2014. január 1-jén várható. Az új Ptk. bevezető rendelkezéseiről (Első Könyv) beszélgettünk Kecskés Lászlóval. Névjegy Kecskés László 1977-től – az 1989/90-es tanév kivételével, amikor az USA-beli Indiana University of Pennsylvania vendégtanára volt – a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktat civilisztikai tárgyakat. 1990 és 1995 között az Igazságügyi Minisztérium...

A kötelmi jog általános része az új Ptk.-ban – interjú Wellmann Györggyel, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjével

„Ha meg kellene becsülni, azt mondhatnánk, hogy az új törvény a kötelmi jogi szabályanyag területén mintegy egynegyed részben jelent változást a hatályoshoz képest.” (Wellmann György) Az Országgyűlés ezekben a hetekben tárgyalja a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, amelynek elfogadása még idén, hatálybalépése pedig 2014. január 1-jén várható. Az új Ptk. kötelmi jogi könyvének (Hatodik Könyv) általános részéről (Első, Második és Harmadik Rész) beszélgettünk Wellmann Györggyel. Névjegy Dr. Wellmann György 1978-ban diplomázott az ELTE Jogi Karán summa cum laude eredménnyel. Jogászi pályáját polgári szakági ügyészként kezdte. 1988-tól bíró a Legfelsőbb Bíróságon, ahol 2002-től tanácselnök és kollégiumvezető-helyettes, majd...

Az új Ptk. koncepcionális kérdései – interjú Székely László miniszteri biztossal

„…az általunk benyújtott Tervezet az idők végezetéig fennmarad, az utókor majd összehasonlíthatja az elfogadott törvénnyel, s eldöntheti melyik a színvonalasabb.” (Székely László) Az Országgyűlés ezekben a hetekben tárgyalja a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, amelynek elfogadása még idén, hatálybalépése pedig 2014. január 1-jén várható. Az új Ptk. általános koncepciójáról beszélgettünk dr. Székely Lászlóval, a Polgári Törvénykönyv kodifikációs munkálatainak koordinálásáért felelős miniszteri biztossal. Névjegy Székely László 1982-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1982-től az ELTE Jogtudományi Karának oktatója, 1990-tól az Egyetem Kari Tanácsának tagja. Az ELTE Jogtudományi Kara 1995-ben Trefort Ágoston Emlékéremmel tünteti...

A dologi jog és a személyiségi jog szabályozása az új Ptk.-ban – interjú Petrik Ferenc nyugalmazott kollégiumvezetővel

„A bírónak akkor is ítéletet kell hoznia, ha olyan tényállás van előtte, ami a törvényben nem szerepel.” (Petrik Ferenc) Az Országgyűlés ezekben a hetekben tárgyalja a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, amelynek elfogadása még idén, hatálybalépése pedig 2014. január 1-jén várható. Az új Ptk. személyiségi jogokat érintő részéről, valamint a dologi jogot szabályozó Ötödik Könyvéről beszélgettünk Petrik Ferenccel, a Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjával. Névjegy Petrik Ferenc 1956-ban végezte el a jogi egyetemet. 1959-ben teszi le a bírói vizsgát, majd berendelik az Igazságügyi Minisztériumba. 1964-től dolgozik a tárca Törvény-előkészítő Főosztályán. 1974-től a Gazdasági Kodifikációs Osztály vezetője, nevéhez fűződik...

A jogi személyek szabályozása az új Ptk.-ban – Interjú Sárközy Tamás professzorral

„A Ptk. az útnak csak a fele” (Sárközy Tamás) Az Országgyűlés ezekben a hetekben tárgyalja a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, amelynek elfogadása még idén, hatálybalépése pedig 2014. január 1-jén várható. Az új Ptk. Harmadik Könyvéről, a jogi személyeket szabályozó részről beszélgettünk Sárközy Tamással, a kodifikációs bizottság tagjával. Névjegy Sárközy Tamás 1963-ben szerzett jogi diplomát. 1963 és 1969 között az Építésügyi Minisztériumban dolgozott, 1969-et követően az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének munkatársa, majd főmunkatársa, és a polgári jogi osztály vezetője volt. Jelenleg kutató professzor az Intézetben. 1978-ban lett az állam- és jogtudományok doktora. 1979-ban kapott egyetemi...