Áttekintő táblázat készült a Kúria 1/2014. PJE határozatáról

Wellmann György egy korábbi cikkében bemutatta az 1/2014. számú jogegységi határozat megalkotásának körülményeit, illetve annak jelentőségét. Most egy áttekintő táblázatot adunk közre, amely a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) iránymutatásait négy kategóriába osztályozva mutatja aszerint, hogy (1.) továbbra is irányadóak; (2.) az új Ptk. eltér azoktól, emiatt nem irányadóak; (3.) beépültek az új Ptk.-ba, emiatt nem irányadóak; valamint (4.) az új Ptk.-tól függetlenül meghaladottak. A táblázatot Kőrös András és Pomeisl András kúriai bírák készítették, és a HVG-ORAC Kiadó 2014 szeptemberében megjelenő új Ptk. kommentárja második, átdolgozott, bővített kiadásában szerepel majd.

A cikk megjelenésének dátuma: 2014. augusztus 13.