Helyesbítés (PJK, 2002/2., 35-37. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is.

A Polgári jogi kodifikáció 2002. IV. évfolyam 1. számában Gráfl-Fülöp Gyöngyi szerző által írt “A szerződésszegésért fennálló kártérítési felelősség jellegzetességei és a szabályozás lehetséges irányai a fuvarozási és a szállítmányozási szerződések körében” című tanulmány 7. és 8. oldalon levezetett német szabályozás és a magyar Ptk. felelősségi szabályainak összehasonlítása a tördelésből kifolyólag nehezen volt értelmezhető, ezért azt a szerző kérésére – immár pontosítva – újra leközöljük.

Fuvarozás

§ 425 (1)

Der Frachtführer haftet für den Schaden der durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Übernahme zur Beförderung bis zur Ablieferung oder durch Überschreitung der Lieferfrist entsteht.

501. §

A fuvarozó felelős azért a kárért, amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy részleges elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár

HIÁNYZIK A KÉSEDELEM

426. §

Der Frachtführer ist von der Haftung befreit, soweit der Verlust, die Beschädigung oder die Überschreitung der Lieferfrist auf Umständen beruht, die der Frachtführer auch bei grösster Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen er nicht vermeiden konnte…

501. §

a) a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, (megjegyzés: a fuvarozó bizonyít)

SZIGORÚBB

427. §

Der Frachtführer ist von seiner Haftung befreit, soweit der Verlust, die Beschädigung oder Überschreitung der Lieferfrist auf eine der folgenden Gefahren zurückzuführen ist.

1. vereinbarte oder der Übung entsprechende Verwen dung von offenen, nicht mit Planen gedeckten Fahrzeugen oder Verladung auf Deck; (megjegyzés: wird vermutet, dass der Schaden aus dieser Gefahr entstanden ist, … nicht bei aussergewöhnlichgrossem Verlust, … soweit… nicht (darauf zurückzuführen ist, dass der Frachtführer besondere Weisungen … nicht beachtet hat,

HIÁNYZIK

427. §

2. ungenügende Verpackung durch den Absender, megjegyzés: … wird vermutet, dass der Schaden aus dieser Gejahr entstanden ist…

501. §

c) A csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága,

(megjegyzés: a hiányosságot a fuvarozó, hogy nem ennek következtében állott elő, a feladó és a címzett bizonyítja)

A TÁRGYA AZONOS

§ 427

3. natürliche Beschaffenheit des Gutes, die besonders leicht zu Schäden, insbesondere durch Bruch, Rost, inneren Verderb, Austrocknen, Auslaufen, normalen Schwund, führt; (megjegyzés: … wird vermutet, dass de Schadenaus dieser Gefahr entstanden ist”, “… wenn er alle Massnahmen …getroffen und besondere Weisungen beachtet…

501. §

b) a küldemény belső tulajdonsága

(megjegyzés: a feladó és a címzett bizonyít)

LÉNYEGÉBEN AZONOS

§ 427

4. ungenügende Kennzeichnung der Frachstücke durch den Absender; (megjegyzés: …. wird vermutet, dass der Schaden aus dieser Gefahr entstanden ist)

HIÁNYZIK

§ 427

5. Beförderung lebender Tiere. (megjegyzés: … wird vermutet, dass der Schaden aus dieser Gefahr entstanden ist, . wenn er . Massnahmen getroffen und besondere Weisungen beachtet hat)…

HIÁNYZIK

501. §

b) feladó által végzett berakás, illetve a címzett által végzett kirakás, vagy (megjegyzés: a feladó és a címzett bizonyít) annak következtében állott elő, hogy a feladó a címzett vagy az általuk rendelt kísérő nem úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható, ideértve azt az esetet is, ha a feladó a szükséges okmányokat nem adta át, vagy nem jól töltötte ki, továbbá, ha a fuvarozót nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem ismerhető, rendkívüli értékéről. (Megjegyzés: a feladó és a címzett bizonyít.)

TÖBB

§ 428

Der Frachtführer hat Handlungen und Unterlassungen seiner Leute in gleichem Umfange zu vertreten, wie eigene Handlungen und Unterlassungen, wenn die Leute in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln. Gleiches gilt für Handlungen und Unterlassungen anderer Personen, deren er sich bei Ausführung der Beförderung bedient.

EBBEN A FORMÁBAN HIÁNYZIK

§ 431 (1)

Die nach den §§ 429 und 430 zu leistende Entschädigung ist auf einen Betrag von 8,33 Rechnungseinheiten für jedes Kilogramm des Rohgewichts der Sendung begrenzt.

503. § (1)

A küldemény teljes vagy részleges elveszése illetőleg megsemmisülése esetében a fuvarozó fuvardíjra, illetőleg a fuvardíj arányos részére nem tarthat igényt, köteles továbbá megtéríteni az elveszett dolog értékét.

ÉRDEMBEN MÁS

§ 431 (3)

Die Haftung des Frachtführers wegen Überschreitung der Lieferfrist ist auf dreifachen Betrag der Fracht begrenzt.

500. § (1)

A késedelmes fuvarozó a késedelem tartamához mért legfeljebb azonban a fuvardíjnak megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni.

ÉRDEMBEN MÁS

§ 432

… hat er über den Ersatz hinaus die Fracht, öffentliche Abgaben und sonstige Kosten aus Anlass der Beförderung des Gutes zu erstatten … weitere Schaden hat er nicht zu ersetzen.

503. § (1)

A küldemény teljes vagy részleges elveszése, illetőleg megsemmisülése esetében a fuvarozó fuvardíjra, illetőleg a fuvardíj arányos részére nem tarthat igényt, köteles továbbá megtéríteni az elveszett dolog értékét.

LÉNYEGE AZONOS

§ 433

… handelt es sich um andere Schäden als Sach- oder Personenschäden so ist auch in diesem Falle die Haftung begrenzt und zwar auf das Dreifache des Betrages der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre.

ÉRDEMBEN MÁS

§ 434

… Haftungsbefreiungen und Haftungsbegrenzungen gelten auch für einen ausservertraglichen Anspruch … wegen Verlust oder Beschädigung des Gutes oder wegen Überschreitung der Lieferfrist.

HIÁNYZIK

§ 435

. Haftungsbefreiungen und Haftungsbegrenzungen gelten nicht wenn der Schaden ... vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, begangen hat.

503. §

Ha a kárt a fuvarozó szándékosan okozta, az ebből eredő minden kárért felelős.

A GONDATLANSÁG HIÁNYZIK

Szállítmányozás

§ 461

Der Spediteur haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des in seiner Obhut befindlichen Gutes entsteht. Die Paragraphen 426, 427, 429, 430, 431 Abs. (1), (2) und (4), Paragraphen 432, 434 bis 436 sind entsprechend anzuwenden.

520. § (1)

A szállítmányozó szállítmányozási tevékenysége körében a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozó módjára,

520. § (2)

A fuvarozás körében bekövetkezett kárért a szállítmányozó csak akkor felel, éspedig fuvarozó módjára, ha

a) maga fuvarozta a küldeményt, vagy a küldeményt mások küldeményeivel együtt, ugyanazzal a szállítóeszközzel, el nem különítve (gyűjtőforgalomban) továbbíttatta, és a kár ennek során keletkezett.

A KONSTRUKCIÓ ÉRDEMBEN AZONOS

§ 462 (2)

Für Schaden der nicht durch Verlust oder Beschädigung des in der Obhut des Spediteurs befindlichen Gutes entstanden ist, haftet der Spediteur wenn er eine ihm nach § 454 obliegende Pflicht verletzt. Von dieser Haftung ist er befreit, wenn der Schaden durch die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht abgewendet werden konnte.

520. § (1)

. más károkért az általános szabályok szerint felel.

LÉNYEGÉBEN AZONOS

§ 462

Der Spediteur hat Handlungen und Unterlassungen seiner Leute in gleichem Umfange zu vertreten, wie eigene Handlungen und Unterlassungen, wenn die Leute in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln. Gleiches gilt für Handlungen und Unterlassungen anderer Personen, deren er sich bei Erfüllung seiner Pflicht die Versendung zu besorgen, bedient.

EBBEN A FORMÁBAN HIÁNYZIK