A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "fuvarozás" cimkével

Bárdos Péter: A fuvarozó felelőssége (könyvrészlet)

Ebben a bejegyzésben egy részletet találnak Bárdos Péter: A fuvarozó felelőssége című könyvéből. A részlet a könyv III. fejezetének („A fuvarozó felelőssége az egyes fuvarozási módozatokban”) elejéről származik („Bevezetés”).

Helyesbítés (PJK, 2002/2., 35-37. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Polgári jogi kodifikáció 2002. IV. évfolyam 1. számában Gráfl-Fülöp Gyöngyi szerző által írt “A szerződésszegésért fennálló kártérítési felelősség jellegzetességei és a szabályozás lehetséges irányai a fuvarozási és a szállítmányozási szerződések körében” című tanulmány 7. és 8. oldalon levezetett német szabályozás és a magyar Ptk. felelősségi szabályainak összehasonlítása a tördelésből kifolyólag nehezen volt értelmezhető, ezért azt a szerző kérésére – immár pontosítva – újra leközöljük. Fuvarozás § 425 (1) Der Frachtführer haftet für den Schaden der durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Übernahme zur...