Kövesné Kósa Zsuzsanna: Aktuális kérdések a Kúria házassági vagyonjogi gyakorlatából

Szeptember 24-én immár kilencedik alkalommal tartottuk meg a Mindennapi családjog konferenciánkat. Kövesné Kósa Zsuzsanna kúriai bíró előadásából adunk közre egy részletet, amelyben egy olyan ítéletről van szó, amely szeptemberben BH-ként is megjelent.

BH 2020.9.272 A házassági vagyonjogi szerződésben foglalt állapotrögzítés és a szerződéses rendelkezés elhatárolásánál abból kell kiindulni, hogy a vagyontárgy jogi helyzete (ingatlan-nyilvántartási bejegyzése) és az adott szerződési nyilatkozat szerinti alvagyoni jellege (közös, illetve különvagyon) megegyezik-e [1952. évi IV. tv. (Csjt.) 27. § (1)-(2) bek., 28. § (1) bek.].