A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "Sáriné Simkó Ágnes" cimkével

Sáriné Simkó Ágnes: Hatálybalépése előtt módosul az új Ptk. – avagy megelőzi a szekér a lovat

Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslatot a mai napon (2013. december 17.) elfogadta az Országgyűlés. A szakmai zsargon saláta-törvényeknek nevezi azokat a törvényeket, amelyek különböző jogterületek szabályait módosítják és helyezik hatályon kívül. Ezt az elnevezést kapta ez a közel 200 (néha egymástól igen távol eső tárgyú) - különböző jogszabályt módosító, az új Ptk.-hoz kapcsolódó törvény is, amelynek legfontosabb szabályaival két ízben már foglalkoztunk.

Sáriné Simkó Ágnes: A Ptk. saláta (II.)

A következőkben – a saláta hasonlatnál maradva – a Törvényjavaslat egyre újabb összetevőit tekintjük át: az I. Részben először az ismétlődő módosításokat, majd néhány jelentős törvény változásait, a II. Részben pedig a Pp. és a Ctv. rendelkezéseinek az új Ptk.-val összefüggő fő módosításait.

Sáriné Simkó Ágnes: A Ptk. saláta (I.)

Fejlemény a cikk kapcsán! Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény időközben megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 222. számában.   Mindenki, akit érdekel a polgári jog, kíváncsian várja azokat a törvényeket, amelyek az új Ptk. hatálybalépését készítik elő. Ezek közül néhánynak a tervezete már olvasható az Országgyűlés honlapján. Nyilván számos ponton ezek a törvényjavaslatok változni fognak, de a szabályozási elképzelések fő irányait megismerhetjük segítségükkel. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslat  (a továbbiakban: Törvényjavaslat) tárgyalását hamarosan megkezdi az Országgyűlés....

Sáriné Simkó Ágnes: Mi fő a fazékban?

Mindenki, akit érdekel a polgári jog, kíváncsian várja azokat a törvényeket, amelyek az új Ptk. hatálybalépését készítik elő. Ezek közül néhánynak a tervezete már olvasható az Országgyűlés honlapján. Nyilván számos ponton ezek a törvényjavaslatok változni fognak, de a szabályozási elképzelések fő irányait megismerhetjük segítségükkel.

Az új Polgári Törvénykönyv jegyzőket érintő újdonságai (JK, 2013/2., 5-7. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Jegyző és Közigazgatás interjúja Sáriné dr. Simkó Ágnessel, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docensével. 2013. február 11-én az Országgyűlés elfogadta a jövő év március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyvet. A jegyzők napi munkáját meghatározó számos egyéb jogszabály mellett elengedhetetlen a kódexben megjelenő rendelkezések áttekintése, megismerése is. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani az új Ptk. korábbi előkészítő csapatának tagjával készített interjúnkkal.     Ön több mint egy évtizedig az igazságügyi tárca főosztályvezetőjeként és miniszteri biztosként az új Ptk. előkészítésén dolgozott. A korábbi és az új Polgári Törvénykönyvet összehasonlító...

Az új Ptk. és a régi Ptk. „Fordítókulcsa” – interjú Sáriné Simkó Ágnessel, a kiadvány egyik szerkesztőjével

„Most egy több évtized magánjogát meghatározó, közel 700 paragrafusból álló kódex helyébe lép egy tartalmában is, szerkezetében is megújult 1600 paragrafusos törvénykönyv. Az új Ptk.-ba bekerült a családjog és a társasági jog eddig külön törvényben szereplő szabályozása, valamint számos olyan jogintézmény, amelyek eddig szabályozatlanok voltak. Nem könnyű áttekinteni, megtalálni az azonosságokat és az eltéréseket, az utóbbi körben kiválogatni az érdemi és a stiláris változásokat. Ebben segít a Fordítókulcs.” (Sáriné Simkó Ágnes)   Névjegy Rövid ideig a Pénzügyminisztériumban, majd évtizedekig az Igazságügyi Minisztériumban tevékenykedett, ahol kodifikátorként a polgári jogot, illetve a gazdaságot szabályozó jogszabályok előkészítésében vett...

Dr. Pázmándi Kinga: A Tulajdoni (dologi jogi) Munkacsoport 2000. szeptember 13.-i üléséről (PJK, 2000/3., 37-38. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. Az ülésen jelen voltak: Sárközy Tamás a munkacsoport vezetője, Adorján Lívia, Komáromi Gábor, Lenkovics Barna, Miskolczi Bodnár Péter, Sándor István Fábián Ferenc, Gyöngyösi Zoltán, Pázmándi Kinga, és Sáriné Simkó Ágnes a Főbizottság titkára. 1. A munkacsoport vezetője ismertette az elmúlt egy év alapján kialakult, és a megvitatott tanulmányokon alapuló javaslatát a Ptk. Dologi Jogi “Könyvének” koncepciójáról. A munkabizottság elfogadta a dologi jog jellegéből adódó technikai megoldási irányokat, mely szerint egyrészt a dologi jogi rész – a széles körű kötelmi szabályozáshoz képest viszonylag szűkebb terjedelmű lesz, másrészt a személyi és...

A Ptk. koncepciójának vitája az Országos Ügyvédi Kamara, a Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezete és az MTA Jogtudományi Intézete szervezésében (PJK, 2002/3., 30-31. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. 1. 2002. április 12-én az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának “Dologi jogi” fejezete került megvitatásra az Országos Ügyvédi Kamara és a Magyar Jogász Egylet fővárosi szervezetei, valamint az MTA Jogtudományi Intézete szervezésében. Sárközy Tamás előadásában rámutatott, hogy az új törvénykönyv felépítése a holland mintát követi. Az egyes könyvek sorrendjével kapcsolatban rámutatott, hogy bár a személyeket és a dologi jogot szabályozó könyvek tartalmi kapcsolata igen szoros, a hasonlóan erőteljes tartalmi kötődés miatt a személyek könyv után a családjogi könyv következik, és azt követi a dologi jogi könyv. Kiemelte azt az igényt,...

A koncepció vitái (PJK, 2002/2., 27-28. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A következőkben az új Polgári Törvénykönyv koncepciója (vö.: Magyar Közlöny 2002. évi 15. szám II. kötet) néhány vitájáról számolunk be röviden: 1. 2002. március 5-én a Volán Egyesülés, illetve tagvállalatai vezetői és képviselői (főként jogtanácsosok és ügyvédek) fejtették ki véleményüket Sáriné dr. Simkó Ágnes (miniszteri biztos, az Igazságügyi Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs Titkárságának vezetője) bevezető előadását követően az új Polgári Törvénykönyv koncepciójáról. Felhívták a figyelmet az angolszász szerződési modellek, új szerződéstípusok, bizalmi kéz, tejességi klauzula stb. elterjedésére, valamint arra a tényre, hogy a részletező angolszász típusú – gyakran angol...

Sáriné Simkó Ágnes: Az új Ptk. elfogadott koncepciója és szabályozási tematikája (PJK, 2003/2., 3-3. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! A Magyar Közlöny 2002. évi 15. számában került közzétételre az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának tervezete, amelyet a Kormány az 1009/ 2002. (I. 31.) Korm. határozatával szakmai vitára bocsátott. A viták során – melyek egy részéről ez a folyóirat is beszámolt – elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt kifejtették álláspontjukat. Többnyire jogászok, de gyakran más érintett szakterületek képviselői is véleményezték a tervezetet. A vita során mintegy 90 szervezettől, illetve magánszemélytől érkezett közel 1200 észrevétel. Állást foglalt több minisztérium és más országos hatáskörű szerv (pl. az Állami Számvevőszék, a Fogyasztóvédelemi Főfelügyelőség, a...

Sáriné Simkó Ágnes: Beszámoló az "Igazságügyi reform – múlt, jelen, jövő" című konferenciáról (PJK, 2005/6., 28-30. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Friedrich Ebert Stiftung Budapesti Irodája és a Táncsics Alapítvány a társadalmi reformfolyamatokat bemutató sorozata első tagjaként 2005. november 12-én konferenciát rendezett “Igazságügyi reform – múlt, jelen, jövő” címmel. A délelőtti program keretében dr. Bárándy Péter volt igazságügy-miniszter, ügyvéd, dr. Vastagh Pál volt igazságügy-miniszter, az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságának elnöke, valamint dr. Petrétei József igazságügy-miniszter tartott előadást, majd kerek-asztal beszélgetésre került sor (a moderátor Mélykuti Ilona volt). A miniszterek áttekintették és értékelték a hivatali idejük alatt és azt követően az igazságügy területén történt változásokat. Folyóiratunk tárgyára figyelemmel kiemeljük, hogy dr....