Dr. Sárközy Tamás: A dologi jogi munkacsoport üléseiről (PJK, 2000/1., 22-22. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is.

1999. november 24-i ülésén a dologi jogi munkacsoport megtárgyalta a következő tanulmányokat:

• Hídvéginé dr. Adorján Lívia: A hagyatéki vagyon változásának és az özvegyi jog érvényesülésének gyakorlati problémái;

• dr. Fenesi Enikő: A tulajdonjog tárgyának szabályozása az új Ptk.-ban;

• dr. Kampis György: A kisajátítás jogi rendezése az új Ptk.-ban;

• dr. Kozma Ákos: A tulajdonjogból eredő alkotmányos jogok és korlátozások.

A tanulmányokat a vitaülés résztvevői az új Ptk. előkészítése szempontjából hasznosként elfogadták.

A dologi jogi munkacsoport 1999. december 21-i ülésén megvitatásra került

• dr. Török Gábor: Csődjogi vizsgálódások a tulajdon szempontjából című tanulmánya, valamint

• az Igazságügyi Minisztérium tézise a zálogjogi szabályozás fejlesztésének koncepciójáról.

Dr. Török Gábor tanulmányát az ülés résztvevői az új Ptk. szempontjából hasznosnak találták. Élénk vitát váltott ki a zálogjogi szabályozás koncepciója. Elsősorban dr. Gárdos István és dr. Hanák András vitatták a fennálló szabályozást. Az ülésen az a megállapodás született, hogy februárra dr. Gárdos István készít egy tematikát, amelyben felvázolja a megoldásra váró új problémákat.