A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "PJK 2002-1" cimkével

Vékás Lajos*: Tisztelt Olvasónk! (PJK, 2002/1., 3-3. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Szerkesztőbizottság és a Kiadó 1999-ben azért bocsátotta útjára ezt az új folyóiratot, hogy teljes körű és részletekbe menő tájékoztatást nyújtsunk a Polgári Törvénykönyv átfogó reformjáról és az új Kódex előkészítési munkálatairól. Az elmúlt három évfolyamban a reformot előkészítő legjobb tanulmányokat tettük közzé. Közöltünk dolgozatokat a folyamatban lévő reformmunkálatok indokairól, kiinduló téziseiről és elvi irányairól. Egyes írások összefoglalták a Ptk. leendő tartalmi határaival kapcsolatos vitás kérdéseket és az ezekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat. A publikációk zöme egy-egy módosításra szoruló intézménnyel foglalkozott: összegezte az adott körben a hatályos szabályok hiányosságait, és...

Menyhárd Attila: Fogyasztói adásvétel és jótállás (PJK, 2002/1., 19-21. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A szerződési jog szabályozásának kérdéseivel foglalkozó “Hungarian-British Joint Academic and Research Programme” keretében újabb találkozóra* került sor 2001. december 7-én az oxfordi St. Hugh’s College tanácstermében. A tanácskozáson angol részről részt vett Professor Hugh Beale (University of Warwick, a kodifikációs előmunkálatokat végző Law Commission tagja), Professor Andrew Burrows (University of Oxford), Professor Dan Prentice (Pembroke College, Oxford) és Professor Geoffrey Woodroffe (Brunel University). A tanácskozás témája a fogyasztói adásvétel egyes kérdéseiről és a kapcsolódó jótállásról szóló 1999/44/EK Irányelvnek (a továbbiakban: Irányelv) a magyar jogba való átültetése volt. A tanácskozás...

Grafl-Fülöp Gyöngyi: A szerződésszegésért fennálló kártérítési felelősség jellegzetességei és a szabályozás lehetséges irányai a fuvarozási és szállítmányozási szerződések körében (PJK, 2002/1., 3-9. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. 1. Bevezetés A Polgári Törvénykönyv 1959-ben készült el, ma 2002-t írunk, s laikusok előtt is nyilvánvaló, hogy e két időpont lényegében eltérő állapotokat tükröz. Értelemszerűen a jogi viszonyok is. Mindazonáltal, ha meggondoljuk, hogy a Polgári Törvénykönyv fuvarozási, szállítmányozási fejezete tulajdonképpen a háború előtti viszonyokon alapszik, valamint, hogy e két jogügyletet az elmúlt 50 év eltérő politikai berendezkedése sem befolyásolta meghatározóan, látjuk, hogy e fejezetek felett nem a politikai, hanem az “ipari idő” múlt el. A rendszerváltás előtt a forgalom egy monopolcég kezében, gyakorlatilag belső kereskedelem nélkül bonyolódott, a megbízói...

Dr. Havasi Péter: A személyek polgári jogi védelmére vonatkozó szabályozás kritikai elemzése, javaslat az új szabályozásra (PJK, 2002/1., 10-18. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A polgári jogi Kodifikációs Főbizottság felkérése olyan tanulmány készítésére vonatkozott, amely a bírói gyakorlat elemzése alapján összefoglalja azokat a problémákat, amelyek a hatályos szabályozás keretei között a bírói gyakorlatban gondot okoznak és egyúttal javaslatokat tartalmaz, de lege ferenda. I. A személyhez fűződő jogok A Ptk 1977. évi novellája jelentősen kibővítette a személyiségi jogvédelem kereteit, több új személyiségi jog szabályozására, míg mások részletesebb kifejtésére került sor. A társadalmi változások hatására új jelentőséget nyer és egyre fontosabbá válik a személyiségi jogvédelem kiterjedése. Megállapíthatjuk, hogy a jelenleg hatályos szabályozást mindenben nem tekinthetjük...

A koncepció vitái (PJK, 2002/1., 19-19. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Kormány 1009/2002. (I. 31.) Korm. határozata elrendelte az új Polgári Törvénykönyv Koncepciójának a Magyar Közlönyben történő közzétételét, és egyben hozzájárult annak széleskörű szakmai, társadalmi vitára bocsátásához. A Koncepció a Magyar Közlöny 2002. január 31-i 15. számának II. kötetében megjelent. Folyóiratunk folyamatosan hírt kíván adni a Koncepció szakmai vitáiról. Ebben a számban két vitáról adunk rövid beszámolót. 1. A Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun Megyei Szervezete 2002. február 1-jén a Megyei Jogásznap keretében rendezett vitát. A Kecskeméti Városi Bíróság dísztermében összegyűlt megyei jogászok előtt Vékás Lajos egyetemi tanár, a Kodifikációs...