Varga István az új Ptk.-ról (MCC konferencia, 2013. február 27.)

A Mathias Corvinus Collegium Jog Szakirányának szervezésében 2013. február 27-én került megrendezésre Az új Polgári Törvénykönyv, változások és lehetőségek című konferencia. A konferencia szakmai panelje keretében második előadóként Dr. Varga István, tanszékvezető egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes (ELTE ÁJK) az új polgári perrendtartás szükségességéről, illetve szükségtelenségéről beszélt az új Polgári Törvénykönyv kapcsán.