Az új Ptk. alkalmazása a munkaviszonyra

Az új Ptk. alkalmazása a munkaviszonyra című konzultációval egybekötött szakmai szeminárium keretében dr. Lőrincz György pontosan arra vállalkozott, amit a cím sugall: bemutatta a két nagy törvénykönyv közötti kapcsolatokat, azok elvi és tényleges következményeit. Elméleti és gyakorló jogászként, bírói és ügyvédi tapasztalatok birtokában, a munkajog területén tevékenykedő minisztériumi vezetőként és kodifikációs szakemberként, számos szakkönyv – köztük A Munka Törvénykönyvének magyarázata közelmúltban megjelent második kiadása – szerzőjeként okkal vállalhatta el ezt a feladatot.

A szeminárium résztvevői a konferencián szerteágazó ismeretekre tehettek szert például a következő területeken: az egyenlő bánásmód követelményének új gyakorlata, a munkáltatói jogkör gyakorlása, a jognyilatkozatok(e-mail, sms, elektronikus) hatályosulása, a sérelemdíj bevezetése, a munkavállaló személyiségi jogai (kamera, helyzetjelző, internetes portálon közzétett vélemény), a vezető tisztségviselő – vezető állású dolgozó, feltűnő  értékkülönbség a munkaszerződésben, általános szerződési feltételek és a munkaviszony, előreláthatóság, elévülés, tartozáselsimerés és tartozásátvállalás a munkaviszonyban, öröklés a munkáltatói pozícióban. Számos munkajogi fogalommal polgári jogi és Ptk.-s jogintézménnyel munkajogi megközelítésből foglalkozott az előadás a témakörök minél teljesebb megismerése érdekében.

Lőrincz György: Az új Ptk. alkalmazása a munkaviszonyra – Vezető tisztségviselő