A Dologi Jogi Munkabizottság 2000. április 26-i üléséről (PJK, 2000/2., 27-27. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is.

A Dologi Jogi Munkabizottság 2000. április 26-án 14.00 órakor az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében ülést tartott. Az ülésen megtárgyalásra került:

Rakvács József: A közös tulajdon bírói gyakorlatának elemzése és annak tanulságai

Zsohár András: A földtulajdon elvi kérdései és a szabályozás sajátossága egy új Ptk. szemszögéből.

Az ülésen az alábbi fő következtetések hangzottak el:

– A társasház jelenlegi relatív jogképességének szabályozása nem megfelelő.

– A Ptk.-ban az elővásárlási jogot a jelenleginél zártabban kellene szabályozni, a bírói gyakorlat által feltért visszaélési lehetőségének kizárásával.

– A szövetkezeteknél a részjegyet valódi értékpapírrá kell tenni a tagsági jogosultság kifejezésére. Nem tagot megillető szövetkezeti üzletrészre viszont nincs szükség.