A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "Szladits Károly" cimkével

Új utakon a polgári törvénykönyv

A cikk letölthető PDF formátumban is. Jogi katedrális Kompromisszumokkal terhelt, olykor merész, de inkább fontolva haladó, s nem éppen sajtóbarát az új polgári törvénykönyv. A kódex „működéséhez” számos intézkedésre is szükség lesz, ám róluk még szinte semmit se tudni – írja jogász szerzőnk, aki eddig nem középpontban lévő problémákra is felhívja a figyelmet. Méreteiben és ambícióit tekintve is hatásos alkotás az Országgyűlés által éles kanyarokat sem nélkülöző, majdhogynem tizenöt évnyi előkészítő munka eredményeként elfogadott új polgári törvénykönyv. Nyolc könyvben közel 1600 paragrafus a tulajdon, a szerződés és az öröklés klasszikus témái mellett – Magyarországon első...

Petrik Ferenc: Dologi ügylet – vagy ügyletegység (PJK, 2007/3., 15-19. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. Végre vita bontakozik ki a tulajdonjogi irodalomban a tulajdonátruházás egyik elemével, a dologi ügylet fogalmával kapcsolatban. Ismeretes, hogy a hatályos polgári jog a tulajdon átszállásának kauzális tradicionális rendszerén alapszik, amely a tulajdon átszállásához a jogcímen felül a dolog átadását, ingatlan esetén pedig az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést követeli meg. Ez a dualista álláspont (amely szerint az átszálláshoz két mozzanatra van szükség), szemben a monista felfogással (amely szerint egyetlen kötelmi szerződéssel történik az átruházás, ez másképpen az ügyletegység elve). Az elmúlt évtizedek magyar tulajdonjogi irodalmában – a XX. század első felében tapasztalt...