A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot februárban fogadta el az Országgyűlés és a 2013. évi V. törvényként kihirdetett magánjogi kódex 2014. március 15-én fog hatályba lépni. A Polgári Törvénykönyv elfogadásával egy olyan civiljogi kódexe lesz Magyarországnak, amely komplex módon tekinti át a magánjogi szabályozás hatályos jogszabályi rendszerét, beépíti a bírósági gyakorlat maradandó vívmányait, eleget tesz Magyarország európai uniós és más, nemzetközi kötelezettségeinek, s tekintettel van a hazai és a külföldi tudományos munkák eredmé­nyeire is.