Ptk.-újdonságok – Szeminárium 2019. január 10.

Ptk.-újdonságok
A Ptk.-kommentár szerzőinek szemináriuma gyakorló jogászoknak

2019. január 10.

 

Négy év után újra megjelent a Ptk.-kommentár.
Mi történt az elmúlt négy évben?
Melyek az új és módosult jogszabályok?
Hogyan alakult a bírói gyakorlat?

 

A szemináriumon elhangzott előadások prezentációi:

 

Kőrös András: Cselekvőképesség és a gondnokság alá helyezés egyes gyakorlati kérdései

 

Böszörményiné Kovács Katalin: A sérelemdíj gyakorlata és problémái

 

Pomeisl András: A Ptk. dologi jogi könyvének bírói gyakorlata és aktuális kérdései

 

Fuglinszky Ádám: A szerződésszegéssel okozott kár a Ptk.-ban (elméleti és gyakorlati kérdések)

 

Orosz Árpád: Az új Ptk. öröklési jogi könyvének bírói gyakorlata és aktuális kérdései