Ptk.-újdonságok, 2021 – Konferencia 2021. szeptember 23.

Nyolc éve fogadta el az Országgyűlés a Ptk.-t, és immár hét éve lépett hatályba.
A Ptk.-kommentár pedig idén negyedik kiadásában jelent meg.
Mi történt az elmúlt években?
Melyek az új és módosult jogszabályok?
Hogyan alakult a bírói gyakorlat?

 

A konferencián elhangzott előadások prezentációi:

 

Böszörményiné Kovács Katalin: A személyiségvédelem aktuális kérdései a joggyakorlat szempontjából

 

Orosz Árpád: A Ptk. dologi és öröklési jogi könyvének formálódó bírói gyakorlata

 

Kőrös András: Kezdeti lépések – a Ptk. Családjogi Könyvének néhány aktuális jogalkalmazási kérdése

 

Verebics János: A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás változásai a legutóbbi esztendőkben

 

Farkas Attila László: A szerződésszegés és az azzal összefüggő igények legújabb gyakorlati kérdései

 

Salamonné Piltz Judit: Deliktuális kárfelelősség a bírói gyakorlatban – szemelvények a legújabb kártérítési jogi döntésekből