A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "PJK 2000-2" cimkével

Dr. Bacher Vilmos: Mi lesz a cikk főcíme? (PJK, 2000/2., 56-65. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. I. A szellemi tulajdon és a polgári jog összefüggése A kérdésfelvetés és a problematika címként történt megjelölése szinte már önmagában feladatként tűzi ki annak a megvizsgálását és azoknak az elvi alapoknak a feltárását, hogy – a szellemi alkotásokhoz és a rokon intézményekhez fűződő jogokat nevezhetjük-e szellemi tulajdonnak, – e jogok szabályozása integrálható-e, és ha igen, miként az új Polgári Törvénykönyv rendszerébe. A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok a személyiségi és vagyoni jogok olyan sajátos ötvözetét jelentik, amelyek mind a hozzá fűződő személyi, mind pedig a kapcsolódó vagyoni jogviszonyok következtében a...

A Dologi Jogi Munkabizottság 2000. április 26-i üléséről (PJK, 2000/2., 27-27. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Dologi Jogi Munkabizottság 2000. április 26-án 14.00 órakor az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében ülést tartott. Az ülésen megtárgyalásra került: Rakvács József: A közös tulajdon bírói gyakorlatának elemzése és annak tanulságai Zsohár András: A földtulajdon elvi kérdései és a szabályozás sajátossága egy új Ptk. szemszögéből. Az ülésen az alábbi fő következtetések hangzottak el: – A társasház jelenlegi relatív jogképességének szabályozása nem megfelelő. – A Ptk.-ban az elővásárlási jogot a jelenleginél zártabban kellene szabályozni, a bírói gyakorlat által feltért visszaélési lehetőségének kizárásával. – A szövetkezeteknél a részjegyet valódi értékpapírrá...