Szerzők:
Szerkesztő:

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

A második kiadás – amely feldolgozza az átmeneti és kapcsolódó, valamint a Ptk.-t az elfogadása után módosító rendelkezéseket – várhatóan 2014 augusztusában jelenik meg. Az első kiadás értékesítését addig is folytatjuk.

A kommentár első kötete ismerteti az új Ptk. célját, a törvénykönyv egészére kiható alapelveket, értelmező rendelkezéseket. Az emberre vonatkozó rendelkezések a jogképesség szabályait követően tartalmazzák a cselekvőképesség, a gondnokság alá helyezés megújult rendjét. Ezt követi két új jogintézmény – a támogatott döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat – bemutatása. Jelentősen változik a személyiségi jogok szabályozása és szankciórendszere, különös tekintettel a sérelemdíjra. Az öröklési jog területén a szabályozás sorrendje és tartalma is módosult. A végintézkedés, a törvényes öröklés, a kötelesrész új rendjét és gyakorlati következményeit ismerteti a kötet.

Az új Polgári Törvénykönyv kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok és jogtudósok mutatják be az újdonságokat, vázolják azok következményeit, a bírósági gyakorlatban várható változásokat. Szakszerű és ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti az átállást az új törvénykönyv alkalmazására.

Személyes átvétel esetén a Kiadó könyvesboltjában (Dialóg Eötvös & HVG-ORAC Könyvesbolt | 1053 Budapest, Károlyi u. 17. | Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00 óráig) veheti át az Ön által megrendelt kiadványokat.

Termék opciók
Mennyiség

Korábbi ár: 3 200 HUF

Ár: 2 880 HUF

Kedvezmény: 320 HUF! (10.00%)

Loading Kosár frissítése...